OVER DRAFT


Tələb olunan sənəd paketi:

1)      İki tərəfli xidmət müqaviləsi

2)      Hesabın açılması

Girov:

Girovun sənədi

Faiz dərəcəsi:

Max 24%

Müddət:

60 (30) günə qədər