AKKREDİTİV


Tələb olunan sənəd paketi:

1)      Akkreditivin verilməsi üçün ərizə

2)      Hesabın acılması

3)      Aplicant ilə Benefisarın müqaviləsi

4)      Digər bankların faiz dərəcəsinə 0.8% əlavə