HESABLAR


Tariflər

 1. AZN və Xarici valyutada

1.1 Hesablaşma hesabının açılması

Hüquqi şəxslərlə Pulsuz
Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə Pulsuz
Fiziki şəxslərə Pulsuz
Hesabın bağlanılması 20 AZN

 

1.2 Fiziki şəxslər üçün əmanət hesablarının açılması

 

- Pulsuz

 

1.3 Ssuda hesablarının açılması  
     Hüquqi şəxslərlə


birinci hesab -100 AZN,

hər əlavə (sub)hesab  üçün 10 AZN

     Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə


birinci hesab -100 AZN,

hər əlavə (sub)hesab üçün 10 AZN

     Fiziki şəxslərə


birinci hesab -50 AZN,

hər əlavə (sub)hesab üçün 10 AZN


     6 ay ərzində müştərinin hesabı üzrə heç bir əməliyyat aparılmadıqda,
     cari bank hesabının aparılmasına görə komisyon haqqı (aylıq)
10 AZN
1.4 Əmanətçilərə ssuda hesabının açılması Pulsuz
1.5 Avtokreditlər üçün hesabın açılması 100 AZN
1.6 Mikro kreditlərdə hesabların açılması (3000 man və ekvivalentinə qədər) 20 AZN
1.7 Müştərilərin hər bir ödəniş tapşırığına görə köçürmələr  
     Bankdaxili Pulsuz
     Başqa bankların müştərilərinin xeyrinə köçürmələr (hər bir əməliyyat üzrə)  
     AZİPS -lə pul köçürmələr 0.15%  (Min. 2 AZN)
     SWIFT-lə pul köçürmələr 0.2%  (Min. 15 AZN, Ölkədaxili min. 5 AZN)
     XÖHKS-lə pul köçürmələr 0.1%  (Min. 1 AZN)
1.8 Ödənişin ləğv olunma  
     Hüquqi şəxslərlə 100 AZN
     Fiziki şəxslərə 100 AZN

1.9 Fiziki şəxslərə, fiziki şəxs - sahibkarlara,hüquqi şəxslərə və sahibkarlara kassadan nağd vəsaitin verilməsi üçün (Western Union, Kontakt və bu kimi ödəniş sistemləri ilə aparılan ödəmələr və əmanət faizləri, kredit hesabına verilmiş nağd vəsaitlər istisna olmaqla)

Təhvil verilən vəsait həcmində 0.15%

Təhvil verilən vəsaitdən artıq (gün ərzində hər bir əməliyyat üzrə)

Tutulacaq komissiyanın minimum həddi

0.7%

2 AZN

1.10 Fiziki şəxslərə, fiziki şəxs - sahibkarlara,hüquqi şəxslərə kassadan
         kredit hesabına verilmiş nağd vəsaitin verilməsi üçün
Tarifə uyğun
1.11 Çek kitabçasının verilməsi Pulsuz
1.12 Müştərilərin nağd vəsaitlərinin inkassasiyası Müqavilə əsasında
1.13 Hesablardan çıxarışların verilməsi Pulsuz
1.14 Çıxarışdan dublikat verilməsi 10 AZN
       Məktub və arayışların verilməsi 2 AZN

1.15 Göndərənin və ya alanın müraciəti ilə axtarışlar:

         (bankın təqsiri olmadan)

10 AZN

1.16 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi

Hüquqi şəxslərlə 10 AZN
Fiziki şəxslərə 10 AZN

1.17 Bank məlumatı barədə arayışın verilməsi

Xarici ölkələrin səfirlikləri, konsulluq və nümayəndəliyinə təqdim etmək üçün müvafiq bank məlumatı barədə arayışın verilməsi. 20 AZN 

2.1 Kassadan pul əskinazlarının dəyişdirilməsi

Pul əskinazının bir nominalının digər ilə dəyişilməsi
(100 manat istisna olmaqla)
0.15%
Xırda nominallı pulların 100 manatlıq əskinazlara dəyişdirilməsi 0.5%
Zədələnmiş xarici valyuta əskinazlarının qəbulu 1%
2.2 Hesablardan çıxarışların verilməsi Pulsuz

2.2 Auditor və vergi orqanlarına təsdiqnamələrin verilməsi

Hüquqi şəxslərdən 10 AZN
Banklardan Pulsuz

2.4 Göndərənin və ya alanın müraciəti ilə axtarışlar:(bankın təqsiri olmadan)

Hüquqi şəxslərlə 50 AZN
Fiziki şəxslərə 50 AZN

 

2.5. Bank çeklərinin inkasso ilə ödənişi əlavə razılaşma ilə

Kredit əməliyyatları

3.1 Kreditin verilməsi Təlimata əsasən
3.2 Girovun qiymətləndirilməsi və sənədləşdirilməsi Təlimata əsasən
3.3 Kredit xəttinin açılması 1%
3.4 Kredit xəttlərinin istifadə olunmayan hissəsinə görə haqqı 1% illik
3.5 Kreditin prolonqasiyası Pulsuz

4. Sənədli akkreditiv

4.1 Akkreditivin açılması razılaşma ilə

5. Əmanət seyfləri

5.1 Əmanət seyflərini icarəyə götürülməsi

Əmanət seyflərinin 1 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 7 AZN

95x155x250mm – 17 AZN

Əmanət seyflərinin 3 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 20 AZN

95x155x250mm – 50 AZN 

Əmanət seyflərinin 6 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 40 AZN

95x155x250mm – 100 AZN 

Əmanət seyflərinin 12 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 82 AZN

95x155x250mm –200 AZN 


6. Zəmanət

6.1 Zəmanətin verilməsi min 1%,max 5%
     Örtüksüz zəmanət min1%, max 8%
6.2 Verilmiş zəmanətin vaxt, məbləğ və digər şərtlərin  dəyişdirilməsi min 100 AZN
6.3 Verilmiş zəmanət üzrə bankın vəsaitindən istifadəyə görə bank kredit faizi
6.4 Verilmiş zəmanət üzrə poçt xərcləri 50 AZN
6.5 Zəmanətlərin avizosu razılaşma ilə
     Zəmanətdə avizo dəyişiklikləri razılaşma ilə
6.6 Zəmanətin müddətinin və məbləğinin artırılması razılaşma ilə
6.7 Respublikadan kənar xarici bank zəmanətləri razılaşma ilə
6.8 Beynəlxalq statusu təsdiq olunmayan zəmanətlər, yerli zəmanətlər razılaşma ilə
6.9 Qabaqcadan avizo razılaşma ilə

7. Konvertasiya əməliyyatları

7.1 Xarici valyutanın alınıb-satılması (hər bir əməliyyat üzrə) 0.3%
7.2 Bir xarici valyuta nominalının digər nominalla dəyişdikilməsi 1%
8. Müxbir banklar üçün “LORO” hesablarının komissiyon tarifləri razılaşma ilə
9. Qiymətli metalların təminatı ilə verilən “Lombard” kreditlərə
     görə təkrar müştərilərdən subhesabın açılması üçün xərc 
 
Pulsuz


10. Pos-terminallar Stabil fəaliyyət göstərən (minimum 2 il) və dövriyyəli müştərilərə aylıq icarə haqqları və komissiyalar tutulmaqla pulsuz verilir. İcarə haqqı birdəfəllik 480 manat və ya 2 il müddətinə hər ay 20 manat, komissiya haqqı isə hər əməliyyata görə dövriyyədən 1 % həcmində tutulur.