İNVESTORLARLA ƏLAQƏ


KfW  Parabank ASC ilə  Alman Azərbaycan Fondu (AAF) vasitəsilə işləyir