MİSSİYA VƏ STRATEGİYA


Missiya

Parabank danılmaz lider xüsusiyyətlərinə malikdir - sadiqlik, müstəqillik, düzlük, mütərəqqilik. Bizim Bank - xüsusi bir bankdır. Biz nəinki müştərilərə xidmət göstəririk, biz onların planlarının həyata keçirilməsində maliyyə məsələlərində köməklik edirik.

Etibarlılıq

Bizim Bank - etibarlı Bank kimi tanınır. Buna görə hamı bizimlə əməkdaşlıq edir, bizə vəsaitlərini etibar edir. Bizim peşəkarlığımız və texnologiyamız bank xidmətlərinin ümumi sahəsini təqdim edir. Bizim yeni tətbiq edilmiş proqramlarımız insanlara təhsil almaqda, mənzil əldə edilməsində, biznes fəaliyyətinin inkişafında şərait yaradır. Biz Sizin hər biriniz üçün çalışırıq. Biz səmərəli riskləri qəbul edib hər bir biznesin genişlənməsinə və inkişafına imkan yaradırıq.

Mütərəqqilik

Biz yeni sahələri genişləndiririk: risk-menecment, strateji idarəolunma, keyfiyyətin idarə olunması. "Sosial Eibarlı Bank" pozisiyası, yüksək təminata malik olmayan müştərilərə maliyyələşmə yolunu sadələşdirməyi nəzərdə tutur.

Aşkarlıq

Biz illərlə sürətli fəaliyyətimiz ərzində qazandığımız ad ilə fəxr edirik. Bizim müştərilərimiz bilir - Parabank - Etibarlıq deməkdir. Biz anlayırıq ki, Bizim Adımız - Bizim Sərvətimizdir. Biz əminik ki, vəsaitlərin idarə olunması düzgün olmalıdır və vəsaitlər yaradıcı məqsədlərə yönəldirilməlidir.

Bankın bazar mövqeyi ilə əlaqədar baxışları

Azərbaycan Hökümətinin ayrı-ayrı sahələr üzrə hər il apardığı islahatlar nəticəsində bütün növ hesablaşmaların böyük bir hissəsi banklar vasitəsi ilə aparılacaq, belə olan halda sahibkarlar və əhalinin müxtəlif təbəqələri əhatə edən müştəriləri kateqoriyalarına  sürətli və keyfiyyətli xidmət edən, onlarla birlikdə inkişafı hədəfləyən, etibarlı və sosial məsuliyyətliyinin fərqində olan bir bankın xidmətlərindən istifadə etməyə qərar verəcəklər. Bu kontekstdə  "Parabank" ASC  regionlarda geniş təmsil olunacaq öz müştəri xidməti şəbəkəsi və yüksək professionallıq, özlərini "lider" kimi  hiss edən dayanıqlı komandası ilə irəliləyən illərdə bazar mövqeyini daha da möhkəmləndirmək əzmindədir və buna tam hazırdır. Şəraitin bu cür tendensiyası tələb edir ki, "Parabank" ASC dinamik inkişaf strategiyasına və həmin inkişafı dəstəkləyən kifayət qədər kapitala malik olsun və bütün bu faktorlar  strateji hədəflərin düzgün müəyyən olunmasında nəzərə alınmışdır.

  

"Parabank" ASC-nin əsas məqsədlərindən biri - ölkənin maliyyə bazarında onun rəqabət qabiliyyətli bir bank kimi formalaşmasından və tanınmasından ibarətdir. "Parabank" ASC hal-hazırda yerli maliyyə bazarının fəal iştirakçısıdır, növbəti srateji dövr üçün onun dünya maliyyə bazarlarına çıxışı və beynəlxalq maliyyə bazarlarının aktiv subyektinə çevrilməsi nəzərdə tutulur, bununla da bazarlardan ucuz və uzunmüddətli resurslar cəlb etmək və müştərilərin maliyyə resurslarına olan təlabatını daha səmərəli ödəmək məqsədlərdən biridir.    Bank gəlirlərinin əksər hissəsini infrastrukturunun inkişafına, texnoloji təchizata və personalın peşəkar inkişafına reinvestisiya edir, bununla da öz aktivlərinin və səhmlərinin real dəyərini artırır. "Parabank" ASC müştəriləri ilə qarşılıqlı öhdəliklərin qeydsiz-şərtsiz yerinə yetirilməsinə, qarşılıqlı hörmətə və etibara əsaslanan partnyor münasibətlərini davamlı olaraq inkişaf etdirir.

 

Bankın əsas prioritetləri aşağıdakılardır: