Ödənişlər


Mobil və stasionar rabitə, komunal, internet ödənişlərinin həyata keçirilməsi reallaşdırılır.