ƏMANƏT ƏSASINDA KREDİT


 

Təyinat:          İstehlak məqsədləri
Hədəf müştərilər:         “Parabank”ASC – nin əmanətçiləri
Şərtlər:
 • əmanət üzrə tarif dərəcəsi + 7 bənd (AZN valyutasında)
 • əmanət üzrə tarif dərəcəsi + 5 bənd (USD valyutasında)
 • müddət - əmanətinin müddətinə qədər.
Təminat:          Əmanət (bloklaşdırılır)
Xidmət haqqı:          kassa xərcləri - 1%
Xüsusi şərtlər:
 • Əmanətçilər əmanətinin hesablanmış və verilmiş faizləri çıxmaqla 50 % - ə (faizə) qədər məbləğində
  kredit verilə bilər. Kreditin bir hissəsi müvafiq kredit kart limiti çərçivəsində verilir və qalan hissəsi isə
  nağd olaraq müştəriyə təqdim olunur.
 • Əmanatin/depozitin girov təminatının əsasında açılmış kredit xəttinin həcmi də  əmanətin/depozitin
  qalıq məbləğinin 50 %-i həcmində tənzimlənir.
 • Bankda depozit yerləşdirən müştərilər məbləğdən asılı olaraq Visa kartları və onlara əlavə olunmuş
  üstünlüklərdən paket şəklində heç bir ödəniş olmadan əldə edəcəklər.     

           

Depozitin məbləği

(valyuta)

“Səyahət sığortası” xidmətinin müddəti

VISA Kredit kartının növü

Faizləri hesablanmayan güzəştli müddət

Kartla verilən kreditin xəttinin limiti (valyuta)

2000 - 5000

-----

Elektron

-----

-----

5001 - 20000

-----

Classic

30 gün

5000 qədər

20001 - 50000

1 il

Gold

30 gün

5001  10000qədər

50000 -100000

1 il

Platinum

37 gün

10001  25000qədər

100 000 yuxarı

1 il

İnfinite

37 gün

25001  50000qədər