SƏHMDARLAR


Quliyev E.E. 17,39%

Hacıyeva T.F. 17,30%

Quliyeva A.V. 17,39%

Quliyev V.E. 15,40%

Quliyev E.E. 13,01%

Minoritar səhmdarların sayı 14 və bankın kapitalında ümumi payı 19,51% təşkil edir.