Kartın bloklanması


Bu əməliyyatdan sonra Sizin kartınız bloklanacaq. Bloklanmış kart ilə heç bir əməliyyat mümkün deyil. ATM və ya POS - terminal üzərində bloklanmış kart ilə hər hansı bir əməliyyat aparma zamanı Sizin kartınız istifadədən götürüləcək. Kartı blokdan çıxartmaq üçün Banka mürəciət edin