Ödəniş şablonları


Ödəniş şablonu yaratmaq üçün müştəri tərəfindən lazımi məlumatlar sistemə daxil edilir və yadda saxlanılır. Növbəti dəfə həmin ödəniş üzrə təkrar əməliyyat aparmaq üçün məlumatların daxil olunmasına ehtiyac qalmır.