GÜNDƏLİK LİMİTLƏR


 Parabankın kartları vasitəsilə keçən əməliyyatlar üzrə gündəlik limitlər haqda məlumat: