VİSA ELECTRON


Məhsul

Electron

Debet

Depozit

Salary

Merchant

Kartın satış qiyməti (1)

5 AZN

-

-

-

Əlavə kartın satış qiyməti

5 AZN

5 AZN

5 AZN

5 AZN

Əlavə kartın sayı

saysız

verilmir

verilmir

saysız

Təcili kartın buraxılması

10 AZN

10 AZN

10 AZN

10 AZN

Kartın müddətinin uzadılması

5 AZN

-

-

-

Kart yararsız hala düşdükdə dublikatının hazırlanması

5 AZN

5 AZN

-

5 AZN

Kart itirildikdə və oğurlandıqda yenidən hazırlanması

5 AZN

5 AZN

-

5 AZN

Kartın statusunun dəyişdirilməsi, şen kodun aktivləşdirilməsi, hesabdan çıxarışın verilməsi 

-

-

-

-

Minimal mədaxil (12)

-

-

-

-

Kredit xəttinin maksimal məbləği (8)

-

-

-

-

Güzəşt müddəti (9)

-

-

-

-

Əmanət məbləğinə görə veriləcək pulsuz kart (10)

-

2000-5000

-

-

Əmanət məbləğinə görə veriləcək kredit xəttinin məbləği (11)

-

-

-

-

Parabankın terminallarında nağd əməliyyat (2)

1% min 1

-

-

0.4% min 1

Azərikard şəbəkəsində olan digər yerli bankın  terminallarında nağd əməliyyat (3)

1.5% min 1.8

-

-

1.1% min 1.6

Azərikard şəbəkəsində olmayan və xarici bankların terminallarında nağd əməliyyat (4)

3.5% min 3.5

3.5% min 3.5

3.5% min 3.5

3.5% min 3.5

Terminallarda nağdsız əməliyyat

-

-

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyat

4% min 2

4% min 2

4% min 2

4% min 2

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

1000

1000

1000

1000

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_tranzaksiya sayı

-

-

-

-

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

2000

2000

2000

2000

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit__tranzaksiya sayı

-

-

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyatların gündəlik limit_məbləğ

3000

3000

3000

3000

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyatların gündəlik limit_tranzaksiya sayı

-

-

-

-

POS-terminallarda aparılan retail (pərakəndə)tipli əməliyyatlara
görə gündəlik limit (məbləğ və tranzaksiya sayı)

-

-

-

-

PIN kodun ATM vasitəsilə dəyişdirilməsi 

1 AZN

1 AZN

1 AZN

1 AZN

SMS_Notification

-

-

-

-

Mobil Bank

12 AZN

-

-

12 AZN

İnternet Bank

-

-

-

-

Card to Card – göndərilmə (5)

0.2% min 0.5

0.2% min 0.5

0.2% min 0.5

0.2% min 0.5

Card to Card – daxilolma (6)

-

aktiv deyil

aktiv deyil

aktiv deyil

Cash by Code (7)

0.5% min 1

0.5% min 1

0.5% min 1

0.5% min 1

Səyahət və Səfər sığorta paketinin müddəti (8)

-

-

-

-

Səyahət və Səfər sığortasının ümumi məbləği 

-

-

-

-

Konvertasiya

 4 % min 0.5

 4 % min 0.5

 4 % min 0.5

 4 % min 0.5

Az. Res. Ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi 

0.20%

0.20%

0.20%

0.20%

Foreign əməliyyatları zamanı ehtiyat blok faizi (16)

1%

1%

1%

1%

1

Depozit və Gift kartlar istisna olmaqla yerdə qalan bütün növ kartlar 3 il müddətinə hazırlanır.

2

ATM və POS terminal

3

Banklar səhifəsinə baxmaq

4

Banklar səhifəsinə baxmaq

5

Azərikard şəbəkəsində olan bankların kartları arasında ATM, Mobil və İnternet Bankçılıq vasitəsilə vəsaitin nağdsız köçürülməsi (Göndərilmə)

6

Azərikard şəbəkəsində olan bankların kartları arasında ATM, Mobil və İnternet Bankçılıq vasitəsilə vəsaitin nağdsız köçürülməsi (Daxilolma)

7

Kart olmadan Azərikard şəbəkəsində olan bankların ATM-lərindən nağdsız köçürülmüş vəsaitin alınması. Bu zaman xidmət haqqları ancaq köçürən kartdan tutulur. Xidmət haqqlarına daxildir Cash by Code xidmətinin komissiyası, nağdlaşma komissiyasi və konvertasiya olduğu halda konvertasiya xidmət haqqısı. Nağdlaşma komissiyası asılıdır vəsaitin Parabankın və ya digər yerli bankların ATM-lərindən çıxarılmasına.

8

Sığorta 1 il müddətinə və yalnız ABŞ dollarında verilir. Sığorta paketinin müddəti başa çatdıqda yenidən 1 il müddətinə verilir. Səyahət zamanı tibbi xərc 50 ABŞ dollarınadək olduqda (50 ABŞ dollar daxil olmaqla) kart sahibi tərəfindən ödənilir, ondan yuxarı olduqda isə sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir.

9

Əsas məbləğ üzrə borcun geri qaytarılması müstəqil sürətdə müvafiq kredit müqaviləsinə əsasən aparıla bilər. Faizlər üzrə ödəniş kredit müqaviləsinə əsasən aylıq əsasda ödənilir.

10

• Güzəştli müddət (Grace Period) birinci məbləğ çıxarılan gündən başlayaraq  faiz hesablanmır. Güzəştli müddət yalnız ilkin çıxarılan məbləğə şamil olunur.
• Əgər müştəri Güzəştli kredit müddətində öz öhdəliyinə götürdüyü borcu ödəyərsə, o zaman müştəriyə əlavə faiz hesablanmır və həmin məbləğ sifirlanır. Növbəti güzəştli kredit  müddətindən istifadə etmək üçün 1 iş günü keçməlidir
• Güzəştli kredit müddəti  bitdikdən Depozit, müştərinin borcu varsa o zaman məbləğə  gündəlik əsasda faiz hesablanır (məs: 28 gün və ya 38 gün).

11

• Əmanət kartları 1,2 və 3 il müddətinə verilir. 3 ildən artıq müddətli əmanət sahibləri üçün kartların müddəti başa çatdlqda yeni kartlar əmanətçilərin qalıq müddətinə uyğun yenisi ilə əvəz olunur və müvafiq illik xidmət haqqından azad olmaq şərtilə müştəriyə təqdim olunur.

• 6 ay və daha artıq müddətli əmanət sahiblərinə verilir.

12

• Əmanət məbləğinin 80 %-I qədər kredit xətti ayrılır.
• Əmanətçiyə kredit xətti 2 variantda təklif olunur.
1. Güzəşt müddəti yoxdur və nağdlaşma komissiyası Deposit kartların tariflərinə müvafiqdir.
2. Güzəşt müddəti var  və nağdlaşma komissiyası debet/kredit kartların tariflərinə müvafiqdir.
• Hər iki kart müştəriyə pulsuz verilir

13

Minimal mədaxil məbləğinin valyutası kartın valyutasına müvafiq olur (AZN/USD/EUR)

14

Əməliyyat zamanı tutulan komisyon haqqı əməliyyatın valyutasına görə hesablanır və kartın valyutasına görə konvertasiya olunur.

15

“-“ işarəsi müvafiq kart növü üçün müvafiq xidmətin və ya xidmət haqqının olmamasıdır.

16

Foreign əməliyyatları zamanı blok ehtiyat faizi nəzərdə tutulur

 

17

 

 

 

 


(*) Maaş kartlarının illik komisyon haqqı əmək haqqı fondundan asılı olaraq dəyişir.

  • Ə/h fondu 25.000 manata qədər  olduqda  50 ədəd kart pulsuz, 50 ədəddən artıq  kart  isə  qüvvədə olan xidmət tariflərinə uyğun olaraq verilir.
  • Ə/h fondu 25.001 manatdan 50.000 manata qədər olarsa, 100 ədəd kart pulsuz ,100  ədəddən artıq  kart isə   qüvvədə olan xidmət tariflərinə uyğun olaraq verilir.
  • Ə/ h fondu 50.001 manatdan 100.000 manata qədər olarsa, 200 ədəd kart pulsuz, 200   ədəddən artıq kart isə qüvvədə olan xidmət tariflərinə uyğun olaraq verilir.
  • Ə/ h fondu 100.001 manatdan 200.000 manata qədər olarsa artıq 300 ədəd kart pulsuz, 300 ədəddən artıq kart isə qüvvədə olan xidmət tariflərinə uyğun olaraq verilir.

Ə/ h fondu 200.001 manatdan artıq  olarsa, bütün kartlar pulsuz verilir.