VİSA GOLD


Məhsul

Gold

Debet

Depozit

NF

Kartın satış qiyməti (1)

100 AZN

-           

-

Əlavə kartın satış qiyməti

80 AZN

-           

-

Əlavə kartın sayı

saysız

verilmir

verilmir

Təcili kartın buraxılması

10 AZN

10 AZN

10 AZN

Kartın müddətinin uzadılması

80 AZN

-           

-

Kart yararsız hala düşdükdə dublikatının hazırlanması

10 AZN

10 AZN

10 AZN

Kart itirildikdə və oğurlandıqda yenidən hazırlanması

30 AZN

30 AZN

30 AZN

Kartın statusunun dəyişdirilməsi, şen kodun aktivləşdirilməsi, hesabdan çıxarışın verilməsi 

 

-           

-

Minimal mədaxil (12)

 

-

-

Kredit xəttinin maksimal məbləği (8)

10000

10000

10000

Güzəşt müddəti (9)

30 gün

30 gün

30 gün

Əmanət məbləğinə görə veriləcək pulsuz kart (10)

-

20001 - 50000  

-

Əmanət məbləğinə görə veriləcək kredit xəttinin məbləği (11)

-

80%

-

Parabankın terminallarında nağd əməliyyat (2)

1% min 1

0

0.5% min 1

Azərikard şəbəkəsində olan digər yerli bankın  terminallarında nağd əməliyyat (3)

1.5% min 1.8

0

1% min1

Azərikard şəbəkəsində olmayan və xarici bankların terminallarında nağd əməliyyat (4)

3.5% min 3.5

3.5% min 3.5

1.5% min 2

Terminallarda nağdsız əməliyyat

 

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyat

4% min 2

4% min 2

4% min 2

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

3000

3000

3000

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_tranzaksiya sayı

 

-

-

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

500

500

500

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit__tranzaksiya sayı

-

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyatların gündəlik limit_məbləğ

10 000

10 000

10 000

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyatların gündəlik limit_tranzaksiya sayı

-

-

-

POS-terminallarda aparılan retail (pərakəndə)tipli əməliyyatlara görə gündəlik limit (məbləğ və tranzaksiya sayı)

-

-

-

PIN kodun ATM vasitəsilə dəyişdirilməsi

1 AZN

1 AZN

1 AZN

SMS_Notification

-

-

-

Mobil Bank

-

-

-

İnternet Bank

-

-

-

Card to Card (5)

0.2% min 0.5

0.2% min 0.5

0.2% min 0.5

Card to Card (6)

-

aktiv deyil

-

Cash by Code  (7)

0.5% min 1

0.5% min 1

0.5% min 1

Səyahət və Səfər sığorta paketinin müddəti (8)

-

-

-

Səyahət və Səfər sığortasının ümumi məbləği 

-

-

-

Konvertasiya

4% min 0.5

4% min 0.5

4% min 0.5

Az. Res. Ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi 

0.20%

0.20%

0.20%

Foreign əməliyyatları zamanı ehtiyat blok faizi (15)

1%

1%

1%

1

Depozit və Gift kartlar istisna olmaqla yerdə qalan bütün növ kartlar 3 il müddətinə hazırlanır.

2

ATM və POS terminal

3

Banklar səhifəsinə baxmaq

4

Banklar səhifəsinə baxmaq

5

Azərikard şəbəkəsində olan bankların kartları arasında ATM vasitəsilə vəsaitin nağdsız köçürülməsi

6

Kart olmadan Azərikard şəbəkəsində olan bankların ATM-lərindən nağdsız köçürülmüş vəsaitin alınması. Bu zaman xidmət haqqları ancaq köçürən kartdan tutulur. Xidmət haqqlarına daxildir Cash by Code xidmətinin komissiyası, nağdlaşma komissiyasi və konvertasiya olduğu halda konvertasiya xidmət haqqısı. Nağdlaşma komissiyası asılıdır vəsaitin Parabankın və ya digər yerli bankların ATM-lərindən çıxarılmasına.

7

Sığorta 1 il müddətinə və yalnız ABŞ dollarında verilir. Sığorta paketinin müddəti başa çatdıqda yenidən 1 il müddətinə verilir. Səyahət zamanı tibbi xərc 50 ABŞ dollarınadək olduqda (50 ABŞ dollar daxil olmaqla) kart sahibi tərəfindən ödənilir, ondan yuxarı olduqda isə sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir.

8

Əsas məbləğ üzrə borcun geri qaytarılması müstəqil sürətdə müvafiq kredit müqaviləsinə əsasən aparıla bilər. Faizlər üzrə ödəniş kredit müqaviləsinə əsasən aylıq əsasda ödənilir.

9

• Güzəştli müddət (Grace Period) birinci məbləğ çıxarılan gündən başlayaraq  faiz hesablanmır. Güzəştli müddət yalnız ilkin çıxarılan məbləğə şamil olunur.
• Əgər müştəri Güzəştli kredit müddətində öz öhdəliyinə götürdüyü borcu ödəyərsə, o zaman müştəriyə əlavə faiz hesablanmır və həmin məbləğ sifirlanır. Növbəti güzəştli kredit  müddətindən istifadə etmək üçün 1 iş günü keçməlidir
• Güzəştli kredit müddəti  bitdikdən sonra, müştərinin borcu varsa o zaman məbləğə  gündəlik əsasda faiz hesablanır (məs: 28 gün və ya 38 gün).

10

• Əmanət kartları 1,2 və 3 il müddətinə verilir. 3 ildən artıq müddətli əmanət sahibləri üçün kartların müddəti başa çatdlqda yeni kartlar əmanətçilərin qalıq müddətinə uyğun yenisi ilə əvəz olunur və müvafiq illik xidmət haqqından azad olmaq şərtilə müştəriyə təqdim olunur.                                                                                                   

• 6 ay və daha artıq müddətli əmanət sahiblərinə verilir.

11

• Əmanət məbləğinin 80 %-i qədər kredit xətti ayrılır.
• Əmanətçiyə kredit xətti 2 variantda təklif olunur.
1. Güzəşt müddəti yoxdur və nağdlaşma komissiyası depozit kartların tariflərinə müvafiqdir.
2. Güzəşt müddəti var  və nağdlaşma komissiyası debet/kredit kartların tariflərinə müvafiqdir.
• Hər iki kart müştəriyə pulsuz verilir

12

Minimal mədaxil məbləğinin valyutası kartın valyutasına müvafiq olur (AZN/USD/EUR)

13

Əməliyyat zamanı tutulan komisyon haqqı əməliyyatın valyutasına görə hesablanır və kartın valyutasına görə konvertasiya olunur.

14

"-" işarəsi müvafiq kart növü üçün müvafiq xidmətin və ya xidmət haqqının olmamasıdır.

15

Foreign əməliyyatları zamanı blok ehtiyat faizi nəzərdə tutulur