UŞAQ ƏMANƏTİ


«Uşaq» övladların gələcəyini düşünən valideynlər üçün.


faiz dərəcəsi: illik 19.5%-ə qədər
məbləğ: 3-18 ilədək
minimal məbləğ: 200 AZN/USD/EUR
sənəd paketi: şəxsiyyət vəsiqəsi, doğum haqqında şəhadətnamə

  Əmanətin minimum məbləği 200 (iki yüz), maksimum 500.000 (beş yüz min) manat, avro və ya ABŞ dolları ola bilər.Əmanətin maksimum məbləği 500.000 (beş yüz min) yuxarı olduqda isə onun qəbul edilməsi aktivlərin və passivlərin idarəedilməsi Komitəsində baxılır.

  Əmanət üzrə hesablanmış faizlər 12 ayda bir dəfə cari hesaba mədaxil edilərək bloklaşdırılır, tam faizlər isə müqavilə müddətinin sonunda ödənilir, faizlərə faiz hesablanmır.

  “Uşaq” əmanəti üzrə yerləşdirilmiş məbləği müqavilə müddətindən əvvəl yalnız həmin əmanəti yerləşdirmiş şəxs geri götürə bilər.

  “Uşaq” əmanəti yerləşdirən şəxs müqavilə şərtlərinə əməl etmədən həmin əmanəti vaxtından tez tam və ya qismən geri götürdükdə, əmanət üzrə faizlər “ Tələb olunan əmanət ” (2%) tarifinə uyğun olaraq yenidən hesablanır  və həmin vaxtadək “ Uşaq ” əmanəti tarifi ilə hesablanmış faizlər əmanətin məbləğindən tutulur.

Plastik kartı olan əmanətçilərə əmanətlərinə hesablanmış faizlər plastik kart vasitəsi ilə ödənilir

AZN/USD 


“Uşaq” əmanəti üzrə faiz dərəcələri illik
 

Müddət il

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

% dərəcəsi

12.5%

13%

13.25%

13.5%

13.6%

13.7%

13.8%

13.9%

14%

14.1%

14.2%

14.3%

14.4%

14.5%

14.6%

14.7%   

EURO


“Uşaq” əmanəti üzrə faiz dərəcələri illik
 

Müddət il

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

% dərəcəsi

6.5%

6.7%

6.8%

6.9%

7%

7.1%

7.2%

7.3%

7.4%

7.5%

7.6%

7.7%

7.8%

7.9%

8%

8.1%