FOREX ƏMANƏTİ


 «Forex» 


Əmanətin valyutası:       AZN/USD/ EUR

Faiz dərəcəsi:                 AZN/USD/ EUR ilə 3.0% qədər

Müddət:                         12-36 ay

Minimal məbləğ:           500 AZN/USD/ EUR

Maksimal məbləğ:         500 000 AZN/USD/ EUR

Sənəd paketi:               şəxsiyyət vəsiqəsi

Üstünlük:                      valyuta məzənnələri ilə işləyənlər üçün nəzərdə tutulub.

“Foreks”  əmanəti (depoziti), müştərilər bankda yerləşdirdikləri vəsaitlərini  bank əmanəti müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddətdə istənilən zaman bir valyutadan digər valyutaya keçirmək imkanı yaradır. Bu zaman həmin dövrədək hesablanmış faizlər qorunub saxlanılır.

Əmanətin maksimum  məbləği  500 000 (beş yüz min) manatdan  yuxarı olduqda, onun qəbul edilməsi aktivlərin və passivlərin idarəedilməsi Komitəsinin razılığı ilə qəbul edilir.

Əmanət məbləğinin yalnız 80% -ni sərbəst şəkildə bir valyutadan digərinə çevirmək olar.

Əmanətin (depozitin) məbləği bir valyutadan digər valyutaya keçirilərkən, bu əməliyyat Mərkəzi Bankın həmin günə olan kursu ilə 0,5% konvertasiya haqqı tutulmaqla həyata keçirilir.

Əmanətin (depozitin) 10%-i həcmində  müqavilə müddəti gözlənilmədən müştəri tərəfindən vəsait geri götürə bilər. Bu zaman heç bir faiz itkisinə yol verilmir.

Bu müqaviləsinin şərtlərinə əməl etmədən, əmanət/depozit  yerləşdirmiş şəxs həmin əmanəti (depoziti) vaxtından əvvəl tam və ya 10% həcmindən artıq məbləğdə qismən götürərsə aşağıdakı əməliyyatlar aparılır:

Əmanət üzrə faizlər illik 3% dərəcəsinə uyğun olaraq yenidən hesablanır və həmin vaxtadək “FOREKS”  tarifi ilə hesablanaraq ödənilməmiş faizlər müştərinin əmanətinin özündən tutulur.

Əmanətçiyə (depozitçiyə) kredit limiti onun əmanətinin həmin günə olan valyuta növündə rəsmiləşdirilir. Müştəri əmanətinin/depozitin valyuta növünü dəyişib – dəyişməməsindən aslı olmayaraq, həmin əmanətin/depozitin girov təminatı müqabilində rəsmiləşdirmiş kredit xəttinin valyuta növü dəyişməz qalır. 

Plastik kartı olan əmanətçilərə əmanətlərinə hesablanmış faizlər plastik kart vasitəsi ilə ödənilir

 

Əmanətin Valyutası

Əmanətin müddəti


Faizlərin ödənilməsi


Hər ay

3 ayda bir dəfə


AZN USDEUR
 

12 ay

1.0%

1.5%


AZN USDEUR
 

24 ay

1.5%

2.0%


AZN USDEUR
 

36 ay

2.0%

3.0%