ACCOUNT
  1. 1.    AZN və Xarici valyutada

Tariflər

1.1 Hesablaşma hesabının açılması

Hüquqi şəxslərlə

Pulsuz

Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə

Pulsuz

Fiziki şəxslərə

Pulsuz

Hesabın bağlanılması

20 AZN

1.2 Fiziki şəxslər üçün əmanət hesablarının açılması

Pulsuz

1.3 Ssuda hesablarının açılması

 

Hüquqi şəxslərlə

birinci hesab -100 AZN,

hər əlavə (sub)hesab  üçün 10 AZN

Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərə

birinci hesab -100 AZN,

hər əlavə (sub)hesab üçün 10 AZN

Fiziki şəxslərə

birinci hesab -50 AZN,

hər əlavə (sub)hesab üçün 10 AZN

6 ay ərzində müştərinin hesabı üzrə heç bir əməliyyat aparılmadıqda, cari bank hesabının aparılmasına görə komisyon haqqı (aylıq)

10 AZN

1.4 Əmanətçilərə ssuda hesabının açılması

Pulsuz

1.5 Avtokreditlər üçün hesabın açılması

100 AZN

1.6 Mikro kreditlərdə hesabların açılması (3000 man və ekvivalentinə qədər)

20 AZN

1.7 Müştərilərin hər bir ödəniş tapşırığına görə köçürmələr

 

Bankdaxili

Pulsuz

Başqa bankların müştərilərinin xeyrinə köçürmələr (hər bir əməliyyat üzrə)

 

AZİPS -lə pul köçürmələr

0.15%  (Min. 2 AZN)

SWIFT-lə pul köçürmələr

0.2%  (Min. 15 AZN, Ölkədaxili min. 5 AZN)

XÖHKS-lə pul köçürmələr

0.1%  (Min. 1 AZN)

1.8 Ödənişin ləğv olunma

 

Hüquqi şəxslərlə

100 man

Fiziki şəxslərə

100 man

1.9 Fiziki şəxslərə, fiziki şəxs - sahibkarlara,hüquqi şəxslərə və sahibkarlara kassadan nağd vəsaitin verilməsi üçün (Western Union, Kontakt və bu kimi ödəniş sistemləri ilə aparılan ödəmələr və əmanət faizləri, kredit hesabına verilmiş nağd vəsaitlər istisna olmaqla)

 

Təhvil verilən vəsait həcmində

0.15%

Təhvil verilən vəsaitdən artıq (gün ərzində hər bir əməliyyat üzrə)

Tutulacaq komissiyanın minimum həddi

 

0.7%

2 AZN

1.10 Fiziki şəxslərə, fiziki şəxs - sahibkarlara,hüquqi şəxslərə kassadan kredit hesabına verilmiş nağd vəsaitin verilməsi üçün

Tarifə uyğun

1.11 Çek kitabçasının verilməsi

Pulsuz

1.12 Müştərilərin nağd vəsaitlərinin inkassasiyası

müqavilə əsasında

1.13 Hesablardan çıxarışların verilməsi

Pulsuz

1.14 Çıxarışdan dublikat verilməsi

10 AZN

Məktub və arayışların verilməsi

2 AZN

1.15 Göndərənin və ya alanın müraciəti ilə axtarışlar:

(bankın təqsiri olmadan)

10 AZN

1.16 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi

 

Hüquqi şəxslərlə

10 AZN

Fiziki şəxslərə

10 AZN

1.17 Bank məlumatı barədə arayışın verilməsi

 

Xarici ölkələrin səfirlikləri, konsulluq və nümayəndəliyinə təqdim etmək üçün müvafiq bank məlumatı barədə arayışın verilməsi.

20 AZN 

2.1 Kassadan pul əskinazlarının dəyişdirilməsi

 

Pul əskinazının bir nominalının digər ilə dəyişilməsi (100 manat istisna olmaqla)

0.15%

Xırda nominallı pulların 100 manatlıq əskinazlara dəyişdirilməsi

0.5%

Zədələnmiş xarici valyuta əskinazlarının qəbulu

1%

2.2 Hesablardan çıxarışların verilməsi

Pulsuz

2.2 Auditor və vergi orqanlarına təsdiqnamələrin verilməsi

 

Hüquqi şəxslərdən

10 AZN

Banklardan

Pulsuz

2.4 Göndərənin və ya alanın müraciəti ilə axtarışlar:

(bankın təqsiri olmadan)

 

Hüquqi şəxslərlə

50AZN

Fiziki şəxslərə

50AZN

2.5Bank çeklərinin inkasso ilə ödənişi

əlavə razılaşma ilə

3. Kredit əməliyyatları

3.1 Kreditin verilməsi

Təlimata əsasən

3.2 Girovun qiymətləndirilməsi və sənədləşdirilməsi

Təlimata əsasən

3.3 Kredit xəttinin açılması

1%

3.4 Kredit xəttlərinin istifadə olunmayan hissəsinə görə haqqı

1% illik

3.5 Kreditin prolonqasiyası

Pulsuz

4. Sənədli akkreditiv

4.1 Akkreditivin açılması

razılaşma ilə

5. Əmanət seyfləri

5.1 Əmanət seyflərini icarəyə götürülməsi

 

Əmanət seyflərinin 1 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 7 AZN

95x155x250mm – 17 AZN

Əmanət seyflərinin 3 aylıq icarə haqqı 

55x65x240mm – 20 AZN

95x155x250mm – 50 AZN 

Əmanət seyflərinin 6 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 40 AZN

95x155x250mm – 100 AZN 

Əmanət seyflərinin 12 aylıq icarə haqqı

55x65x240mm – 82 AZN

95x155x250mm –200 AZN 

6. Zəmanət

6.1 Zəmanətin verilməsi

min 1%,max 5%

Örtüksüz zəmanət

min1%, max 8%

6.2 Verilmiş zəmanətin vaxt, məbləğ və digər şərtlərin  dəyişdirilməsi

min 100 AZN

6.3 Verilmiş zəmanət üzrə bankın vəsaitindən istifadəyə görə

bank kredit faizi

6.4 Verilmiş zəmanət üzrə poçt xərcləri

50 man

6.5 Zəmanətlərin avizosu

razılaşma ilə

Zəmanətdə avizo dəyişiklikləri

razılaşma ilə

6.6 Zəmanətin müddətinin və məbləğinin artırılması

razılaşma ilə

6.7 Respublikadan kənar xarici bank zəmanətləri

razılaşma ilə

6.8 Beynəlxalq statusu təsdiq olunmayan zəmanətlər, yerli zəmanətlər

razılaşma ilə

6.9 Qabaqcadan avizo

razılaşma ilə

7. Konvertasiya əməliyyatları

7.1 Xarici valyutanın alınıb-satılması (hər bir əməliyyat üzrə)

 

0.3%

 

7.2 Bir xarici valyuta nominalının digər nominalla dəyişdikilməsi

1%

8. Müxbir banklar üçün “LORO” hesablarının komissiyon tarifləri

razılaşma ilə

9. Qiymətli metalların təminatı ilə verilən “Lombard” kreditlərə görə təkrar müştərilərdən subhesabın açılması üçün xərc  

Pulsuz

10. Pos-terminallar Stabil fəaliyyət göstərən (minimum 2 il) və dövriyyəli müştərilərə aylıq icarə haqqları və komissiyalar tutulmaqla pulsuz verilir. İcarə haqqı birdəfəllik 480 manat və ya 2 il müddətinə hər ay 20 manat, komissiya haqqı isə hər əməliyyata görə dövriyyədən 1 % həcmində tutulur.ŞİKAYƏT VƏ TƏKLİFLƏR QUTUSU

ONLİNE KONSULTANT

Xidmət bankın iş günləri I-V günlər saat 09:00-dan 18:00-dək, VI günlər isə saat 10:00-dan 16:00-dək fəaliyyət göstərir.