VİSA GİFT VƏ VİRTUAL

Məhsul

Gift

Virtual

Debet

Debet

Kartın satış qiyməti (1)

1 illik - 15 AZN

2 illik - 25 AZN

3 illik - 30 AZN

5 AZN

Əlavə kartın satış qiyməti

1 illik - 10 AZN

2 illik - 20 AZN

3 illik - 25 AZN

Kartın növünə görə

Əlavə kartın sayı

saysız

saysız

Təcili kartın buraxılması

10 AZN

10 AZN

Kartın müddətinin uzadılması

1 illik - 10 AZN

2 illik - 20 AZN

3 illik - 25 AZN

5 AZN

Kart yararsız hala düşdükdə dublikatının hazırlanması

10 AZN

5 AZN

Kart itirildikdə və oğurlandıqda yenidən hazırlanması

10 AZN

5 AZN

Kartın statusunun dəyişdirilməsi, şen kodun aktivləşdirilməsi,hesabdan çıxarışın verilməsi 

-

-

Minimal mədaxil (12)

50

-

Kredit xəttinin maksimal məbləği (8)

-

-

Güzəşt müddəti (9)

-

-

Əmanət məbləğinə görə veriləcək pulsuz kart (10)

-

-

Əmanət məbləğinə görə veriləcək kredit xəttinin məbləği (11)

-

-

Parabankın terminallarında nağd əməliyyat (2)

0.5% min 1

-

Azərikard şəbəkəsində olan digər yerli bankın  terminallarında nağdəməliyyat (3)

1.5% min 1.8

-

Azərikard şəbəkəsində olmayan və xarici bankların terminallarında nağd əməliyyat (4)

3.5% min 3.5

-

Terminallarda nağdsız əməliyyat 

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarında əməliyyat

4% min 2

2% min 2

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

1000

-

ATM-lərdən nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_tranzaksiya sayı

-

-

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəlik limit_məbləğ

2000

-

POS-terminallardan nağd vəsaitlərin çıxarılması üçün gündəliklimit__tranzaksiya sayı

-

-

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarındaəməliyyatların gündəlik limit_məbləğ

3000

3000

Mərc və kazino oyunları təşkil edən İnternet saytlarındaəməliyyatların gündəlik limit_tranzaksiya sayı

-

-

POS-terminallarda aparılan retail (pərakəndə)tipli əməliyyatlara görəgündəlik limit (məbləğ və tranzalsiya sayı)

-

-

PIN kodun ATM vasitəsilə dəyişdirilməsi

1 AZN

-

SMS_Notification

-

-

Mobil Bank

12 AZN

12 AZN

İnternet Bank

-

-

Card to Card (5)

0.2% min 0.5

-

Card to Card (6)

-

-

Cash by Code (7)

0.5% min 1

-

Səyahət və Səfər sığorta paketinin müddəti (8)

-

-

Səyahət və Səfər sığortasının ümumi məbləği 

-

-

Konvertasiya

4% min 0.5

4% min 0.5

AzRes. Ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi 

0.20%

0.20%

Foreign əməliyyatları zamanı ehtiyat blok faizi (15)

1%

1%

1

Depozit və Gift kartlar istisna olmaqla yerdə qalan bütün növ kartlar 3 il müddətinə hazırlanır.

2

ATM və POS terminal

3

Banklar səhifəsinə baxmaq

4

Banklar səhifəsinə baxmaq

5

Azərikard şəbəkəsində olan bankların kartları arasında ATM vasitəsilə vəsaitin nağdsız köçürülməsi

6

Kart olmadan Azərikard şəbəkəsində olan bankların ATM-lərindən nağdsız köçürülmüş vəsaitin alınması. Bu zaman xidmət haqqları ancaq köçürən kartdan tutulur. Xidmət haqqlarına daxildir Cash by Code xidmətinin komissiyası, nağdlaşma komissiyasi və konvertasiya olduğu halda konvertasiya xidmət haqqısı. Nağdlaşma komissiyası asılıdır vəsaitin Parabankın və ya digər yerli bankların ATM-lərindən çıxarılmasına.

7

Sığorta 1 il müddətinə və yalnız ABŞ dollarında verilir. Sığorta paketinin müddəti başa çatdıqda yenidən 1 il müddətinə verilir. Səyahət zamanı tibbi xərc 50 ABŞ dollarınadək olduqda (50 ABŞ dollar daxil olmaqla) kart sahibi tərəfindən ödənilir, ondan yuxarı olduqda isə sığorta şirkəti tərəfindən ödənilir.

8

Əsas məbləğ üzrə borcun geri qaytarılması müstəqil sürətdə müvafiq kredit müqaviləsinə əsasən aparıla bilər. Faizlər üzrə ödəniş kredit müqaviləsinə əsasən aylıq əsasda ödənilir.

9

• Güzəştli müddət (Grace Period) birinci məbləğ çıxarılan gündən başlayaraq  faiz hesablanmır. Güzəştli müddət yalnız ilkin çıxarılan məbləğə şamil olunur.
• Əgər müştəri Güzəştli kredit müddətində öz öhdəliyinə götürdüyü borcu ödəyərsə, o zaman müştəriyə əlavə faiz hesablanmır və həmin məbləğ sifirlanır. Növbəti güzəştli kredit  müddətindən istifadə etmək üçün 1 iş günü keçməlidir
• Güzəştli kredit müddəti  bitdikdən sonra, müştərinin borcu varsa o zaman məbləğə  gündəlik əsasda faiz hesablanır (məs: 28 gün və ya 38 gün).

10

• Əmanət kartları 1,2 və 3 il müddətinə verilir. 3 ildən artıq müddətli əmanət sahibləri üçün kartların müddəti başa çatdlqda yeni kartlar əmanətçilərin qalıq müddətinə uyğun yenisi ilə əvəz olunur və müvafiq illik xidmət haqqından azad olmaq şərtilə müştəriyə təqdim olunur.                                                                                                   

• 6 ay və daha artıq müddətli əmanət sahiblərinə verilir.

11

• Əmanət məbləğinin 80 %-i qədər kredit xətti ayrılır. 
• Əmanətçiyə kredit xətti 2 variantda təklif olunur.
1. Güzəşt müddəti yoxdur və nağdlaşma komissiyası depozit kartların tariflərinə müvafiqdir.
2. Güzəşt müddəti var  və nağdlaşma komissiyası debet/kredit kartların tariflərinə müvafiqdir.
• Hər iki kart müştəriyə pulsuz verilir

12

Minimal mədaxil məbləğinin valyutası kartın valyutasına müvafiq olur (AZN/USD/EUR)

13

Əməliyyat zamanı tutulan komisyon haqqı əməliyyatın valyutasına görə hesablanır və kartın valyutasına görə konvertasiya olunur.

14

"-" işarəsi müvafiq kart növü üçün müvafiq xidmətin və ya xidmət haqqının olmamasıdır.

15

Foreign əməliyyatları zamanı blok ehtiyat faizi nəzərdə tutulur

16

“Gift” kart hesablarının sonu 70 (yetmiş) simvolu ilə bitir
ŞİKAYƏT VƏ TƏKLİFLƏR QUTUSU

ONLİNE KONSULTANT

Xidmət bankın iş günləri I-V günlər saat 09:00-dan 18:00-dək, VI günlər isə saat 10:00-dan 16:00-dək fəaliyyət göstərir.